Links

സംവരണം , ഒരു വിയോജനക്കുറിപ്പ് !

ജാതി സംവരണത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വാദിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് , ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾ മേൽജാതിക്കാർ അധികാരം കൈയ്യാളിയത്കൊണ്ട് , താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണു സംവരണം എന്നാണു. സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണു ഈ അധികാരം കരഗതമാവുക എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ കർത്തവ്യമണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിനു ഒരു വില്ലേജ് ആഫീസർക്ക് അധികാരം വില്ലേജ് ആഫീസിൽ മാത്രം. ആ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ വില്ലേജിലെ ജനങ്ങളോടും. ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ ഒരു വില്ലേജിൽ ആഫീസർ ആയാൽ മറ്റ് പട്ടികജാതിക്കാർക്കെല്ലാം ആ അധികാരം കിട്ടുമോ? പട്ടികജാതിക്കാരൻ കലക്ട്രർ ആയാൽ ആ ജില്ലയിലെ പട്ടികജാതിക്കാരെല്ലാം കലക്ടറെ പോലെയാകുമോ? ഞാൻ ഒരു തീയ്യൻ ആണു. മറ്റൊരു തീയ്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആയാൽ എനിക്കെന്ത് കിട്ടി?

ചോദ്യം ബാലിശമായി തോന്നാം. എന്നാൽ ഇതിൽ വാസ്തവമുണ്ട്.  ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്ക് സംവരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമരം തുടങ്ങിയാൽ, ആ ജാതിയിൽ പെട്ടവരെല്ലാം ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിചേരും. എന്നാൽ ആ ജാതിക്ക്  സംവരണം അനുവദിച്ചാൽ ആ ജാതിയിൽ പെട്ട എത്ര പേർക്ക് സർക്കാരിൽ ജോലി കിട്ടും? കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടിയാൽ മറ്റെല്ലാ പേർക്കും കിട്ടിയത് പോലെയാകുമോ? എത്ര ആയിരം വർഷം സമവരണം നീട്ടിയാലും ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ട എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ പോലെ ഭാവിച്ച് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ മൊത്തം അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി എന്ന് സമാധാനിച്ചാൽ മതിയോ? എന്നാൽ ഇനി സംവരണം നിർത്തിക്കൂടേ? കാരണം ഇനിയും പതിനായിരം വർഷം സംവരണം തുടർന്നാലും പിന്നെയും ഒന്നും കിട്ടാത്ത ജാതിക്കാർ ഭൂരിപക്ഷവും ബാക്കിയുണ്ടാകുമല്ലൊ.

മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം ജാതിയല്ല സാമ്പത്തികമാണെന്നാണു എന്റെ പക്ഷം. ജാതിയെന്നത് ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു വർഗ്ഗീകരണമാണു. അയിത്തം, തീണ്ടായ്മ അതൊക്കെയാണു ജാതിയുടെ ഭൗതികരൂപങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണു പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ഇനിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ജാതി ഏതായാലും മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം സാമ്പത്തികപരാധീനതകളാണു. അത്കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണമാണു വേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞവർക്ക് സംവരണം കൊടുത്ത് ഭൂരിപക്ഷം പാവങ്ങളെയും ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ? അപ്പോഴും കുറച്ച് പേർക്കല്ലേ അതിന്റെ പ്രയോജനവും കിട്ടുകയുള്ളൂ.

അത്കൊണ്ട് സംവരണം എന്ന ഏർപ്പാട് നീതിയുക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണു എന്റെ വാദം. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വരുമാനവും കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ഒരുക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സംവരണം കൊണ്ട് ചെറിയ ശതമാനം പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയവർ ശമ്പളവും കിമ്പളവും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് അവരുടെ തലമുറയെയും രക്ഷപ്പെടും എന്നല്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാതെ പുറത്ത് എല്ലായ്പോഴും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സാമ്പത്തികപരാധീനതകളുമായി കഴിയുന്നുണ്ടാകും. സംവരണം ഒറ്റമൂലിയല്ല. ഭരണഘടന എഴുതിയവരുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സംവരണം ഒരസംബന്ധമാണു. ജാതി ഏതായാലും ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനുമുള്ള പദ്ധതികളാണു വേണ്ടത്.

ഹാർദ്ദിക് പട്ടേലിന്റെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കാരണം, ആ പ്രക്ഷോഭം മിക്ക ജാതികളും ഏറ്റുപിടിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ജാതിയ്ക്കും സംവരണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ജാതികളും മുന്നോട്ട് വരും. പ്രക്ഷോഭം ആളിപ്പടരും. അതിന്റെ കൂടെ സാമ്പത്തിക സംവരണക്കാരും കൂടും. എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭം വിജയം കാണുകയില്ല. കാരണം എല്ലാ ജാതികൾക്കും, എല്ല്ലാ പാവങ്ങൾക്കും സംവരണവും സർക്കാർ ജോലിയും നൽകാൻ കഴിയില്ലല്ലൊ. ഫലത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംവരണപ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പുനർവിചിന്തനം വേണ്ടി വരും. സംവരണം എടുത്തുകളയാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി സംവരണത്തിനു വേണ്ടി നാനാജാതികളും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇറങ്ങലാണു. എനിക്ക് ജാതികളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ജാതിയേ പാടില്ല എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം. മനുഷ്യർ സാമ്പത്തികമായി പല തട്ടുകളിലാണു. അത് മാത്രമാണു റിയാലിറ്റി. സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ, മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അധികം നികുതി വാങ്ങി ആവശ്യമായ ഇഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കണം എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം.

ഇനി, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടത് പഞ്ചായത്ത് മുതൽ ലോകസഭ വരെ 75 ശതമാനമെങ്കിലും സീറ്റുകൾ താഴ്ന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്യുകയാണു വേണ്ടത്. അതിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങല്ല്ല. അധികാരം കൈയ്യാളുന്നത് ജനപ്രധികളാണു. അത്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സംവരണ സമ്പ്രദായത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുകയും തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലേക്കും സംവരണം 100 ശതമാനമാക്കിയാൽ പോലും  പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

എന്താണ് ക്യാൻസർ ?

ക്യാൻസർ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂനിറ്റ് ആണു കോശം. ഇഷ്ടികകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത് പോലെയാണു കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ശരീരം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിതാവിന്റെ അർദ്ധകോശവും(ബീജം) മാതാവിന്റെ അർദ്ധകോശവും (അണ്ഡം) ചേർന്ന് സിക്താണ്ഡം അഥവാ ഭ്രൂണം എന്ന ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണു മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം. ഒരൊറ്റ കോശമായ ഭ്രൂണം വിഭജിച്ച് രണ്ട് കോശമായും പിന്നെ നാലായും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കോശം വളർന്നും വിഭജിച്ചും ഗർഭസ്ഥശിശുവും പിറന്നതിനു ശേഷം കുഞ്ഞും വളരുന്നു. കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കലും പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകലും പഴയ കോശങ്ങൾ നശിക്കലും ജീവിതാവസാനം വരെയിലും തുടരുന്നു.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രില്ല്യൻ കണക്കിലാണു പറയുക. 10 ട്രില്ല്യൻ മുതൽ 100 ട്രില്ല്യൻ വരെ കോശങ്ങളുണ്ടാകാം. വ്യത്യസ്ത കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും ജീനുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു കോശം എന്നത് സ്വയം‌പര്യാപ്തമായ ഒരു ജൈവയൂനിറ്റ് ആണു. ഒരേ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ഏകകോശജീവികളാണു ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അസംഖ്യം ഏകകോശജീവികൾ പാർക്കുന്നുണ്ട്. വിഭജിക്കുക, വളരുക, നശിക്കുക എന്നതാണു കോശങ്ങളുടെ ജൈവസവിശേഷത. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും കോശങ്ങളിലെ ജീനുകൾ ആണു. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജീനുകളിലാണുള്ളത്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്. പിതാവിന്റെ ബീജത്തിലുള്ള 23 ക്രോമോസോമും മാതാവിന്റെ അണ്ഡത്തിലുള്ള 23 ക്രോമോസോമും ചേർന്ന് 23 ജോഡി ക്രോസോസോമുകളിലാണു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതും ഉള്ള കോശങ്ങൾ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കി മരണമടയുന്നതും ഓരോ സെക്കന്റിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും 96 ദശലക്ഷം കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും കോശങ്ങൾ ഒരോ മിനിറ്റിലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ശരീരം അനവരതം പുതുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള നമ്മളല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, തികച്ചും പുതിയ ആളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ പറച്ചിൽ പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. വ്യത്യസ്ത കോശങ്ങളുടെ ആയുസ്സും വ്യത്യസ്തമാണു. ഉദഹരണത്തിനു ബീജകോശത്തിന്റെ ആയുസ്സ് മൂന്ന് ദിവസം ആണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കകോശങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുമാണു. തൊലിയുടെ കോശങ്ങൾ രണ്ട് മുതൽ നാല് ആഴ്ചകളിൽ പുതുപ്പിക്കപെടുമ്പോൾ എല്ലിലെ കോശങ്ങൾക്ക് 10വർഷത്തെ ആയുസ്സുണ്ട്. രക്തത്തിലെ ചുകപ്പ് കോശങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് നാല് മാസമാണെന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനി എന്താണു ക്യാൻസർ എന്ന് നോക്കാം. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കോശങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റി വളർന്ന് ട്യൂമർ ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണു ക്യാൻസർ. പുറ്റ് പോലെ വളരുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാൻസറിനു തമിഴിൽ പുറ്റ്‌നോയ് എന്നാണു പറയുന്നത്. ഏതോ കോശത്തിലെ ജീനുകൾക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ (ഉൽപരിവർത്തനം) ഉണ്ടായിട്ടാണു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വിഭജനവും ആയുസ്സ് പൂർത്തിയാകലും ജീനുകളാണു നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാവുന്നില്ല. അവ ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ വിഭജിച്ച് പെരുകിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നു. ഈ അനാവശ്യകോശങ്ങളാണു ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണു. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായി തന്നെ ജീനുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു. കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ എന്നിവയിലൂടെ ക്യാൻസർ മുഴകൾ നീക്കം  ചെയ്ത് മാറ്റിയാലും ചിലർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയും നേരത്തെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുവോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും കഴിയും. 

വിൻഡോസ് 10 അപ്‌ഡേറ്റ്

വിൻഡോസ് 10 അപ്-ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ മീഡിയ ക്രിയേഷൻ ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.  64ബിറ്റ് വിന്‍ഡോസ്‌ ഉള്ളവര്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  32ബിറ്റ് വിന്‍ഡോസ്‌ ഉള്ളവര്‍  ഈ ലിങ്കില്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡൌൺ‌ലോഡ് ആയ ഫയൽ ഓപൻ ചെയ്താൽ സ്ക്രീനിൽ തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി.