കൂടംകുളം സമരക്കാരും 50 ചോദ്യങ്ങളും,

കാര്യമായിട്ടിന്നുമില്ല, കൂടംകുളം സമരത്തെ പറ്റി ഒരു ലഘു പ്രഭാ‍ഷണമാണ്.  കേള്‍ക്കുമല്ലോ ..


1 comment:

Ape said...

They are asking what if Tsunami occurs in koodankulam. Angine tsunami vannal Kerala and TN motham olichu pokille, pinne enthina chodikkane?