മോഡിക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ?

നിക്ക് നരേന്ദ്ര മോഡിയെ ഭയമില്ല. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ വോട്ട് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർപ്പുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെയും കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും ശ്രീ.നരേന്ദ്രമോഡി. പക്ഷെ മോഡി തോറ്റ് തുന്നം പാടണം എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു കാരണം, പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കും ആണു നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാർട്ടിയെയാണു ഭരണം ഏല്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി വിജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരണം എന്നാണു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

പക്ഷെ നരേന്ദ്ര മോഡിയും മോഡി ഭക്തരും പറയുന്നത് മോഡിയെ ജയിപ്പിക്കൂ, മോഡിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കൂ എന്നാണു. ബി.ജെ.പി.യെ പറ്റിയോ NDA യെ പറ്റിയോ മിണ്ടുന്നില്ല. മോഡിയെ ഒരേയൊരു രക്ഷകനായ അവതാരപുരുഷനായി ചിത്രീകരിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ജുഗുപ്സയുണ്ടാക്കുന്നതാണു. ബി.ജെ.പി.യെ ജയിപ്പിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ NDAയെ ജയിപ്പിക്കൂ, അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സഹനീയമാണു. പക്ഷെ മോഡി മാത്രമാണു എല്ലാവർക്കും ഇനി ഒരേയൊരു അഭയം എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പ്രേതം മോഡിയിലും മോഡി ഭക്തരിലും സന്നിവേശിച്ചത്കൊണ്ട് മാത്രമാണു.

മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാനില്ല. മറ്റേത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെയും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാരിക്കോരി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ഉദ്ദരിച്ചുകളയാനോ കഴിയില്ല. മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക് ഒരു പോറലും ഏല്പിക്കാനും കഴിയില്ല. പണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഗർഭിണിയുടെ ഗർഭപാത്രം ശൂലം കൊണ്ട് പിളർന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ ഭീതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഒരു മുസൽമാനെ പോലും ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും നിലവിലെ ഭരണഘടനയും കോടതിയും എല്ലാം അവിടെയുണ്ടാകും. ബി.ജെ.പി.യുടെ വാജ്പൈ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭരിച്ചോ അത് പോലെ മാത്രമേ മോഡിക്കും ഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. മോഡി മറ്റേതൊരു നേതാവിനെയും പോലെ മാത്രമാണു. അമാനുഷികമായ ഒരു സിദ്ധിയും മോഡിക്ക് ഇല്ല.

ഗുജറാത്തിനെ മോഡി അതിഭയങ്കരമായി വികസിപ്പിച്ചു എന്നാണു മോഡി ഭക്തർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ശരി, സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മോഡിക്ക് ഗുജറാത്തിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്റ്? മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മോഡിയെ പോലെയൊരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടില്ല എന്നത്കൊണ്ട്. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം യു.പി.എ.സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചുമുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം ഗുജറാത്തിനെ മുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യു.പി.എ.ഇന്ത്യയെ മുടിക്കുമ്പോഴും മോഡി ഗുജറാത്തിനെ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ഇതെന്ത് ലോജിക്ക്? സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമേ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നല്ലേ മോഡിഭക്തർ പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളെയും മുടിക്കാനോ വികസിപ്പിക്കാനോ കഴിയും?

ഇതിനിടയിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മഹരാഷ്ട്ര മുതൽ ത്രിപുര വരെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനമാതൃകകൾ NDA അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പകർത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി.നേതാവ് മുരളി മനോഹർ ജോഷി പറയുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല വികസനം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും ജോഷി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് യു.പി.എ. സർക്കാർ കട്ട് കട്ട്, മുടിച്ച് മുടിച്ച് ഭരിക്കുമ്പോഴും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഹൊ ഭയങ്കരം തന്നെ. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വികസന മാതൃകകൾ NDA ജയിച്ചാൽ പകർത്തും എന്ന് ജോഷി പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണു അത് പകർത്തുക? ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതാത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനമാതൃകകൾ ഉണ്ടെന്നും ജോഷി സമ്മതിക്കുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വികസനമാതൃകകൾ സ്വീകരിച്ച് NDA എവിടെ പകർത്താനാണു? ഇന്ത്യ എന്ന് വേറെ സംസ്ഥാനമുണ്ടോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരു എങ്ങനെ ഭരിച്ചാലും സംസ്ഥാനം വികസിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാപ്തനായ മുഖ്യമന്ത്രി വേണം എന്നാണു മോഡിയും സംഘപരിവാറുകാരും ബി.ജെ.പി.ക്കാാരും എല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയാട്ട് ഇന്ത്യയെ എന്താക്കാനാ ?

എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഹിറ്റ്ലർ ശൈലിയിൽ ഞാനാണു എല്ലാം എന്ന് ചന്ദ്രഹാസമിളക്കി മോഡിയും, മോഡിയാണു എല്ലാം എന്ന് കാടിളക്കി മോഡി ഭക്തരും വന്നാലും അവർ ജയിച്ചാൽ രാജ്യത്തിനു ഒരു വിപത്തും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ കൂട്ടായി എഴുതിവെച്ച ഒരു ഭരണഘടനപ്രകാരം ഇരുന്ന് ഭരിക്കാനേ മോഡിക്ക് കഴിയൂ. അതിലപ്പുറം ഒന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ മോഡിയുടെ ഈ ധാർഷ്ട്യത്തെ , നാട്യത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. അത്കൊണ്ട് ജയിക്കരുത് എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതേ സമയം ജനങ്ങൾക്ക് ആരെയും ജയിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ എൻറ്റെ അവകാശത്തെ പോലെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.