ചുംബനസമരം തുടരണം - കെ.വേണു

കപടസദാചാരത്തിനു ഒരു ഷോക്ക്ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും നടന്ന ചുംബനസമരം.  അത്കൊണ്ടാണു സകല സദാചാരവാദികളെയും ആ സമരം വിറളി പിടിപ്പിച്ചത്. ഇനിയും ആ സമരം കേരളത്തിലെ തെരുവുകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ലക്ഷ്യം ന്യായമാണു, അതിനാൽ സമരം തുടരണം എന്നാണു പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകനായ കെ.വേണു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.  ചുംബനസമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക-സദാചാര പശ്ചാത്തലം കെ.വേണു സവിസ്തരമായി തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു.


സ: പിണറായിയെ ധിക്കരിക്കുക !

പിണറായി സഖാവ് പറഞ്ഞത് സഖാക്കളും അത്ര കണക്കിലെടുക്കണ്ട. അദ്ദേഹത്തിനു ആശയ നവീകരണക്ഷമത ഉണ്ടാകില്ല. പാരമ്പര്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആശയരംഗത്ത് അച്ചടക്കവും കേന്ദ്രീകരണവും പറ്റില്ല. അത് സംഘടനാരംഗത്ത് മാത്രം മതി. നേതാവ് പറയുന്നത് അതേ പടി ഏറ്റുപറയുന്ന സംസ്ക്കാരം സഖാക്കൾ ഒഴിവാക്കണം. പാർട്ടിയിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കട്ടെ. നേതാവിനു തെറ്റ് പറ്റാം. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം നിലയിൽ ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിക്കുന്നത് പാർട്ടിയിലും പാർട്ടിക്ക് പുറത്തും പറയണം. ആശയസംഘട്ടനം പാർട്ടിയിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കട്ടെ. പാർട്ടിയും സമൂഹവും നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണു ദുഷിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയും സമൂഹവും വേറെയല്ല. പാർട്ടി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തുരുത്തുമല്ല.

സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയാണു പാർട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി എന്തിനാ? സമൂഹതാല്പര്യമാണു സഖാക്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായി ഉയരണം. പാർട്ടി നേതാവ് ആയാൽ പോര. പാർട്ടി ഒരു തുരുത്തല്ല. സമൂഹതാല്പര്യത്തിനു വിഭിന്നമായതോ വിരുദ്ധമായതോ ആയ താല്പര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനു പാടില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ പുന:സൃഷ്ടിയാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കടമ. സമൂഹത്തിലെ ജീർണ്ണതകൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തന്റെയുള്ളിലും പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ള അഴുക്കുകൾ ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യണം. ഒറ്റയടിക്ക് കഴിയില്ല. ഈ ബോധം ഉണ്ടാവുകയും നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. സമൂഹത്തിലെ സൽസ്വഭാവികൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുന്നത്?

പാർട്ടി അധികാരവും ആശയപരമായ അപ്രമാദിത്വവും ഒരു പരമോന്നത നേതാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തകരാൻ കാരണം. അത് കൊണ്ടാണു പാർട്ടി നേതാക്കളെ വിചാരണ ചെയ്യുക, പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുക എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാവോ സേ തൂങ്ങിനു പറയേണ്ടി വന്നത്. സമൂഹവും പാർട്ടിയും അനവരതം പുതുപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം പാർട്ടിയിലും സമൂഹത്തിലും പ്രവർത്തിക്കണം. താൻ അപ്രമാദിത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നേതാവിനു തോന്നിക്കൂട. സ്ഥാനത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ ഒപ്പം വിനയവും കൂടണം. ഒരോ സ്ഥാനവും ഓരോ ചുമതലയാണു, അധികാരമല്ല. ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിന്റെ നവീകരണമാണു എന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യമാർഗ്ഗത്തിലാണത് ചെയ്യേണ്ടത്. നേതാക്കളിൽ നിന്ന് കല്പനയല്ല താഴെക്ക് വരേണ്ടത്, സ്നേഹപൂർവ്വമായ ശാസനകളാണു. നമ്മുടെ രാജ്യം എല്ലാം കൊണ്ടും പിറകോട്ട് പോവുകയാണു. ഇത:പര്യന്തം നമ്മൾ ആർജ്ജിച്ച നവീനാശയങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്താൻ പ്രതിലോമശക്തികൾ പലപല പേരുകളിൽ ഇൻസ്റ്റന്റായി അവതരിക്കുന്നു. ഇതിനു തടയിടാൻ പുരോഗമന മതേതര ജനാധിപത്യശക്തികൾ കൈകോർക്കണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇതിൽ അണി ചേരണം.

സദാചാര പോലീസിങ്ങിനെതിരെ എല്ലാവരെയും അണിനിരത്താൻ ചുംബനസമരത്തിനു കഴിയില്ല എന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പാരമ്പര്യകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണു. എല്ലാവരെയും അണിനിരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമൂഹത്തിൽ പുത്തൻ ചിന്തയും നവീനമായ ആശയങ്ങളും പ്രസരിപ്പിക്കലാണു പ്രധാനം. സമരത്തിന്റെ രൂപം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണു. വിരലിൽ എണ്ണാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം ചുംബനസമരത്തിനു ഇറങ്ങിയിട്ടും അത് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആഘാതം പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരന്നതിനേക്കാളും വലുതാണു എന്ന യാഥാർഥ്യം കാണാതിരുന്നുകൂട.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും മാറണം. സമൂഹം മാറണമെങ്കിൽ , മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരും പാർട്ടിയും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നത് സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ആണു. സ്വയം വിമർശനം നടത്തിയാൽ മാത്രം പോര. ബോധ്യമാകുന്ന തെറ്റുകൾ വ്യക്തിതലത്തിൽ തന്നെ തിരുത്തണം. വ്യക്തികൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയും സമൂഹവും തിരുത്തപ്പെടുകയില്ല. പിന്തിരിപ്പൻ എന്ന് കാണുന്ന എല്ല്ലാ ആശയങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഖാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരണം. മേലെ നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം സഖാക്കൾ പാലിച്ചാൽ പോര. വ്യക്തിപരമായും സമൂഹത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാൻ സഖാക്കൾ തയ്യാറാകണം. അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടി അനുഭാവിയും അതേ സമയം സാമൂഹ്യകടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഉത്തമപൗരന്മാരും ആകാൻ സഖാക്കൾക്ക് കഴിയണം.

ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കണം

ഭാരതത്തെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംഘപരിവാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അഞ്ച് പ്രധാനശത്രുക്കളെ ഇനം തിരിച്ചു കണ്ടെത്തി. Malicious-5 അല്ലെങ്കിൽ M5 എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും. മാർക്സിസം, മെക്കാളെയിസം, മിഷ്യനറീസ്, മെറ്റീരിയലിസം, മുസ്ലീം തീവ്രവാദം എന്നിവയാണു ഈ അഞ്ച് എമ്മുകൾ. ഇപ്പറഞ്ഞ അഞ്ച് എമ്മിനെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്താലാണു ഹൈന്ദവവിപ്ലവം പൂർത്തിയാവുക. ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കടമ്പകൾ പിന്നെയുമുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം. ആഞ്ച് എമ്മിനെതിരെ പോരാട്ടമാണു പ്രഥമഹൈന്ദവ വിപ്ലവപരിപാടി.

മാർക്സിസം പല രൂപത്തിലും പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദുവിന്റെ നേർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അമ്പാടിമുക്കിൽ ആരഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെക്കാളെയിസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ വേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയിൽ ആംഗലേയ വിദ്യാഭ്യാസം മെക്കാളെ പ്രഭു നടപ്പാക്കിയത് മുതലാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ദേവഭാഷയായ സംസ്കൃതം മരിച്ചു പോയതും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന അന്യഭാഷ ഇവിടെ പ്രചരിച്ചതും. ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെയാണു പാശ്ചാത്യസംസ്ക്കാരം ഇവിടെ വേരൂന്നിയതും ആർഷസംസ്ക്കാരം ക്ഷയിച്ചുപോയതും. പാശ്ചാത്യസംസ്ക്കാരം ഹിന്ദുവിനെ എത്രത്തോളം അധ:പതിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണു കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന വൃത്തികേട്. ഒരാണും പെണ്ണും ചുംബിക്കുന്നത് കാണാനിടയായാൽ ഹിന്ദുക്കൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ചുംബനം കാണാനിടയായ ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പരസ്യമായി റോഡിലിറങ്ങി ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹിന്ദു നശിക്കാൻ അത് മതി. മെക്കാളെയിസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നിരോധിക്കുകയും സംസ്കൃതം അധ്യയനഭാഷയാക്കുകയും ചെയ്യും.

മിഷ്യനറീസ് ആണു ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ തിന്മ. മദർ തെരേസ തന്നെ തെളിവ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മ മാത്രമേയുണ്ടാകൂ. എന്നിട്ടാണു ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നോ മറ്റോ മിഷ്യനറിയായി വന്ന ഒരു തെരേസയെ സകല ഹിന്ദുക്കളും അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത്. ആ വിളികേട്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ സനാതനധർമ്മം നെഞ്ച് പൊട്ടി തരിപ്പണമായിപ്പോയി. ആർഷ ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് മിഷ്യനറിമാർ വന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളുകളും അച്ചടി യന്ത്രങ്ങളും ആതുരാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണു ഹിന്ദുവിന്റെ വേദങ്ങളും താളിയോലകളും എഴുത്താണികളും ആയുർവേദചികിത്സയും എല്ലാം നാശോന്മുഖമായിപ്പോയത്. മിഷ്യനറിമാരെ കെട്ട് കെട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഗുരുകുലവും നാട്ടുമരുന്നുകളും എല്ലാം പുനസ്ഥാപിക്കണം.

മെറ്റീരിയലിസം ഹിന്ദുവിന്റെ ചിന്താധാരയെ തീർത്തും വികൃതമാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ആർഷ ഇന്ത്യയിലെ മഹർഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദിവ്യ/ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയതാണു. അതാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ശാസ്ത്രം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നു വെച്ചാൽ മണ്ണ്, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം, വായു. ഈ അഞ്ച് ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദുവിന്റെ ശരീരവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണു. ഹിന്ദുവിനു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് വാതം,പിത്തം,കഫം ഇങ്ങനെ ത്രിദോഷങ്ങൾ നിമിത്തമാണു. അത് മാറ്റാനാണു ആയുർവേദം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാചീനമഹർഷിമാർ എത്രയോ കാലം തപസ്സനുഷ്ടിച്ച് കണ്ടെത്തിയ സനാതനജ്ഞാനമാണു.

അതാണു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ തകിടം മറിച്ചത്. അവന്മാർ പറയുകയാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ യൂറേനിയം വരെ 92 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണു സർവ്വവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇമ്മാതിരി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്ത ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിക്കും. അത് കൊണ്ട് ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം മുതലായ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കും. പഞ്ചഭൂതസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഡോക്റ്റരേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും അത് പഠിപ്പിച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കും.
മുസ്ലീം തീവ്രവാദമാണു അഞ്ചാമത്തെ ശത്രു. ഈ ശത്രുവിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായാണു കണ്ടെത്തിയത്. ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലീങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രുക്കളാണു. പക്ഷെ ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് പോയവരാണു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ ഒഴികെയുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ, മൂഷികസ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷികസ്ത്രീ ആയത് പോലെ ഹിന്ദുക്കളാകും. അത് കൊണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികൾ മാത്രമാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രു.

ഈ അഞ്ച് ശത്രുക്കളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ ഹൈന്ദവരാജ്യമാക്കിയാൽ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വെച്ചടിവെച്ചടി അച്ചാ ദിൻ ആഗയാ ആയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഘപരിവാറിൽ ഐക്യപ്പെടണം. എട്ട് നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണു ഓരോ ഹിന്ദുവിനും ഈ അപൂർവ്വഭാഗ്യം കൈവരുന്നത്. അതാരും മറക്കണ്ട.