ഫെസ്റ്റിവല്‍ ഓഫ് ഫ്രീഡം

2009 നവമ്പര്‍ 9ന് ബെര്‍ലിന്‍ നഗരത്തില്‍ ഒരാഘോഷം നടക്കും. “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്സവം” എന്ന പേരില്‍ ! ബെര്‍ലിന്‍ മതില്‍ തകര്‍ത്തത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാര്‍ഷികമാണന്ന്. അന്ന് നഗരമധ്യത്തില്‍ എട്ടടി ഉയരത്തില്‍ പഴയ മതില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വഴിയില്‍ ഒരു പ്രതീകാത്മക മതില്‍ ഉയര്‍ത്തി തകര്‍ക്കും നഗരവാസികള്‍ !

“സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം മാനികള്‍ക്ക്,പാരതന്ത്ര്യം മൃതിയെക്കാള്‍ ഭയാനകം” എന്ന കവിവചനം എത്ര ശരിയാണ്!