മതഭീകരതയെ മുസ്ലീങ്ങൾ എതിർക്കണം


2 comments:

Baiju Elikkattoor said...

മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ ഈ ഒരു നിസ്സംഗത ആണ് സത്യത്തില്‍ മോഡിയെ ഇന്ത്യയില്‍ അധികാരത്തില്‍ എത്തിച്ചത്....!!

ajith said...

മനുഷ്യർ ആദിയിൽ ഇത്രയും പരിഷ്കൃതർ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

വാസ്തവം!