ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കണം

ഭാരതത്തെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംഘപരിവാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അഞ്ച് പ്രധാനശത്രുക്കളെ ഇനം തിരിച്ചു കണ്ടെത്തി. Malicious-5 അല്ലെങ്കിൽ M5 എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും. മാർക്സിസം, മെക്കാളെയിസം, മിഷ്യനറീസ്, മെറ്റീരിയലിസം, മുസ്ലീം തീവ്രവാദം എന്നിവയാണു ഈ അഞ്ച് എമ്മുകൾ. ഇപ്പറഞ്ഞ അഞ്ച് എമ്മിനെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്താലാണു ഹൈന്ദവവിപ്ലവം പൂർത്തിയാവുക. ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കടമ്പകൾ പിന്നെയുമുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം. ആഞ്ച് എമ്മിനെതിരെ പോരാട്ടമാണു പ്രഥമഹൈന്ദവ വിപ്ലവപരിപാടി.

മാർക്സിസം പല രൂപത്തിലും പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദുവിന്റെ നേർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അമ്പാടിമുക്കിൽ ആരഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെക്കാളെയിസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ വേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയിൽ ആംഗലേയ വിദ്യാഭ്യാസം മെക്കാളെ പ്രഭു നടപ്പാക്കിയത് മുതലാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ദേവഭാഷയായ സംസ്കൃതം മരിച്ചു പോയതും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന അന്യഭാഷ ഇവിടെ പ്രചരിച്ചതും. ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെയാണു പാശ്ചാത്യസംസ്ക്കാരം ഇവിടെ വേരൂന്നിയതും ആർഷസംസ്ക്കാരം ക്ഷയിച്ചുപോയതും. പാശ്ചാത്യസംസ്ക്കാരം ഹിന്ദുവിനെ എത്രത്തോളം അധ:പതിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണു കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന വൃത്തികേട്. ഒരാണും പെണ്ണും ചുംബിക്കുന്നത് കാണാനിടയായാൽ ഹിന്ദുക്കൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ചുംബനം കാണാനിടയായ ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പരസ്യമായി റോഡിലിറങ്ങി ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹിന്ദു നശിക്കാൻ അത് മതി. മെക്കാളെയിസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നിരോധിക്കുകയും സംസ്കൃതം അധ്യയനഭാഷയാക്കുകയും ചെയ്യും.

മിഷ്യനറീസ് ആണു ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ തിന്മ. മദർ തെരേസ തന്നെ തെളിവ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മ മാത്രമേയുണ്ടാകൂ. എന്നിട്ടാണു ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നോ മറ്റോ മിഷ്യനറിയായി വന്ന ഒരു തെരേസയെ സകല ഹിന്ദുക്കളും അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത്. ആ വിളികേട്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ സനാതനധർമ്മം നെഞ്ച് പൊട്ടി തരിപ്പണമായിപ്പോയി. ആർഷ ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് മിഷ്യനറിമാർ വന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളുകളും അച്ചടി യന്ത്രങ്ങളും ആതുരാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണു ഹിന്ദുവിന്റെ വേദങ്ങളും താളിയോലകളും എഴുത്താണികളും ആയുർവേദചികിത്സയും എല്ലാം നാശോന്മുഖമായിപ്പോയത്. മിഷ്യനറിമാരെ കെട്ട് കെട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഗുരുകുലവും നാട്ടുമരുന്നുകളും എല്ലാം പുനസ്ഥാപിക്കണം.

മെറ്റീരിയലിസം ഹിന്ദുവിന്റെ ചിന്താധാരയെ തീർത്തും വികൃതമാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ആർഷ ഇന്ത്യയിലെ മഹർഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദിവ്യ/ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയതാണു. അതാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ശാസ്ത്രം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നു വെച്ചാൽ മണ്ണ്, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം, വായു. ഈ അഞ്ച് ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദുവിന്റെ ശരീരവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണു. ഹിന്ദുവിനു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് വാതം,പിത്തം,കഫം ഇങ്ങനെ ത്രിദോഷങ്ങൾ നിമിത്തമാണു. അത് മാറ്റാനാണു ആയുർവേദം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാചീനമഹർഷിമാർ എത്രയോ കാലം തപസ്സനുഷ്ടിച്ച് കണ്ടെത്തിയ സനാതനജ്ഞാനമാണു.

അതാണു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ തകിടം മറിച്ചത്. അവന്മാർ പറയുകയാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ യൂറേനിയം വരെ 92 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണു സർവ്വവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇമ്മാതിരി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്ത ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിക്കും. അത് കൊണ്ട് ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം മുതലായ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കും. പഞ്ചഭൂതസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഡോക്റ്റരേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും അത് പഠിപ്പിച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കും.
മുസ്ലീം തീവ്രവാദമാണു അഞ്ചാമത്തെ ശത്രു. ഈ ശത്രുവിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായാണു കണ്ടെത്തിയത്. ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലീങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രുക്കളാണു. പക്ഷെ ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് പോയവരാണു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ ഒഴികെയുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ, മൂഷികസ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷികസ്ത്രീ ആയത് പോലെ ഹിന്ദുക്കളാകും. അത് കൊണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികൾ മാത്രമാണു ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രു.

ഈ അഞ്ച് ശത്രുക്കളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ ഹൈന്ദവരാജ്യമാക്കിയാൽ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വെച്ചടിവെച്ചടി അച്ചാ ദിൻ ആഗയാ ആയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഘപരിവാറിൽ ഐക്യപ്പെടണം. എട്ട് നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണു ഓരോ ഹിന്ദുവിനും ഈ അപൂർവ്വഭാഗ്യം കൈവരുന്നത്. അതാരും മറക്കണ്ട.

ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം RSSനു അടിയറ വെക്കാനുള്ളതല്ല !

RSS ഭരണഘടനാ ബാഹ്യശക്തിയല്ല , ആർ.എസ്.എസ്. തന്നെയാണു ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഞാനും ആർ.എസ്.എസ്.കാർ തന്നെയാണെന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ തങ്ങളിൽ RSSന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർ.എസ്.എസ്. പിൻസീറ്റ് ഭരണം നടത്തുന്നു എന്ന് ഇനിയാരും പറയേണ്ടെന്നും ആർ.എസ്.എസ്. ഭരണം തന്നെയാണു ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് എന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. 800വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അധികാരം പിടിച്ചു എന്ന ആർ.എസ്.എസ്. മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവനയും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തുവായിക്കണം.

543 അംഗ ലോകസഭയിൽ 282 സീറ്റും 31 ശതമാനം വോട്ടും കിട്ടിയ അഹങ്കാരത്തിലാണു കേന്ദ്രഭരണക്കാരും ആർ.എസ്.എസ്സും ഞെളിയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഭരണത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ധാർഷ്ഠ്യം ഭരണക്കാരെയും സംഘപരിവാറുകാരെയും കലശലായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടരുടെ ബഡായികളിൽ നിന്നും ഗീർവ്വാണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ബി.ജെ.പി. ഒരു ജനാധിപത്യപാർട്ടിയല്ല എന്നാണു. ജനാധിപത്യപാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ബി.ജെ.പി.യാണു തരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്, ആ പാർട്ടിക്കാണു 282 സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഭരണവും ബി.ജെ.പി.എന്ന പാർട്ടിക്കായിരിക്കണം. ആർ.എസ്.എസ്. രംഗത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണു. എന്നാൽ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ തങ്ങളെല്ലാം ആർ.എസ്എസ്സുകാരാണെന്ന് ബി.ജെ.പി.ക്കാരും, ഹിന്ദുവിനു 8നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അധികാരം കിട്ടി എന്ന് ആർ.എസ്.എസ്. മേധാവിയും പറയുമ്പോൾ നിലവിലെ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല്ല എന്നാണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

ബി.ജെ.പി.യോ ആർ.എസ്.എസ്സോ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേലാളന്മാരോ ആചാര്യന്മാരോ ഉടമകളോ അല്ല. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനമോ നേതൃത്വമോ അധികാര കേന്ദ്രമോ ഇല്ല. ഹിന്ദുക്കൾ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിയ്ക്കുന്നവരാണു. ജനിച്ചപാട് അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണു ഹിന്ദുക്കൾ. ആർക്കും വരിസംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ട. രശീത് ബുക്കും കൊണ്ട് ആരും ഹിന്ദുവിനെ സമീപിക്കില്ല്ല. നീ ഇന്ന അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നോ ഇന്ന ആചാരവും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നോ ആരും ഹിന്ദുവിനോട് പറയില്ല. ഹിന്ദു ആരുടെയും അനുയായി അല്ല. ഹിന്ദു എല്ലാം സ്വമേധയാ ആണു ചെയ്യുക. ആരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഹിന്ദു ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഒരാചാര്യനോ ഒരേയൊരു പ്രവാചകനോ ഒരേയൊരു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമോ ഹിന്ദുവിനില്ല. നല്ലതെല്ലാം ഹിന്ദുവിനു വിശുദ്ധമാണു. എല്ലാ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലസംസ്ക്കാരമാണു ഹിന്ദുവിന്റേത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഹിന്ദുവിനു അവനവനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണു ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദുവാക്കുന്നത്.

ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെയോ ബി.ജെ.പി.യുടെയോ നേതാക്കൾക്ക് അടിയറ വെച്ച് സംഘടനാടിമത്വത്തിന്റെ നുകം സ്വയം എടുത്ത് കഴുത്തിൽ വെക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറാവുകയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പല മതങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നും പല മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തി. കുറേ പേർ ഇങ്ങനെ പല മതങ്ങളിലുമായി ചേർന്നു. അപ്പോഴും ഹിന്ദു സ്വതന്ത്ര ജനതയായി അതേ പടി ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി നിന്നു. തങ്ങളാണു ഹിന്ദുവിന്റെ സംഘടനയും തങ്ങളാണു ഹിന്ദുവിന്റെ അഭിനവപ്രവാചകരും നേതാക്കളും എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഹിന്ദുവിനെ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കി നേതൃത്വം ചമയാനും ജനാധികാരം അനുഭവിക്കാനും കുറെക്കാലമായി ആർ.എസ്.എസ്സുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു. കുറെ പേർ ആർ.എസ്.എസ്സിലും പോയി. അപ്പോഴും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ സ്വതന്ത്രരായി നിലനിൽക്കും എന്നതാണു ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം. സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ഹിന്ദുവിന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണു. തങ്ങളുടെ സ്വത്വം ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു ഹിന്ദുവും ആർക്കും അടിയറ വെക്കുകയില്ല.

ഇപ്പോൾ ബി.ജെ.പി.ക്ക് 282 സീറ്റും 31 ശതമാനം വോട്ടും കിട്ടിയത് മുഴുവനും ആർ.എസ്.എസ്സിൽ പോയ ഹിന്ദുക്കളുടേതല്ല. അത്രയും ആർ.എസ്.എസ്സുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. പത്ത് കൊല്ലം കോൺഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിൽ യു.പി.എ. ഭരിച്ചത് കൊണ്ട് ഭരണവിരുദ്ധവികാരം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ ഭരണവിരുദ്ധവികാരം അണയാതെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ മാധ്യമങ്ങളും പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഇടക്കിടെ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ നല്ലതാണു. അത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയേയുള്ളൂ. ദൗഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ്സ് പോലെ സമാന്തരമായി മറ്റൊരു മതേതര-ജനാധിപത്യ ദേശീയ പാർട്ടി ഉയർന്നു വന്നില്ല.  ആ ഗ്യാപ്പിലാണു ബി.ജെ.പി. എന്ന പൊയ്‌മുഖം അണിഞ്ഞു വന്ന ആർ.എസ്.എസ്. എന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധസംഘടന ഭരണത്തിൽ ജയിച്ചു കയറുന്നത്.  ഇന്ത്യയെ അതിഭയങ്കരമായി വികസിപ്പിച്ചുകളയും എന്ന ആർ.എസ്.എസ്. പ്രചാരകൻ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രചണ്ഡപ്രചരണത്തിൽ 31 ശതമാനം വോട്ടർമാർ വീണുപോയി എന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. തങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ആ 31 ശതമാനത്തിനു ബോധ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണു. കാരണം രാജ്യം വികസിക്കാൻ മാന്ത്രികവടിയോ അത്ഭുതമനുഷ്യനോ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഭരണം കിട്ടിയ ഹൂങ്കിൽ ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമാണെന്നും  സ്ഥിരമായി കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുമുള്ള യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടേയുള്ള വിനയമോ ആർ.എസ്.എസ്സുകാരിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവക്കാരിൽ നിന്ന് അത്തരം വിനയവും മാന്യതയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാത്തതും ആണു. പക്ഷെ 69 ശതമാനം വോട്ടർമാർ ഇപ്പോഴും ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെ മറുപക്ഷത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ.എസ്.എസ്സുകാരുടെ ഹൂങ്കിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാവുന്നതേയുള്ളൂ.

എന്ത് കൊണ്ടാണു ഞാൻ ആർ.എസ്.എസ്സിനെ തീവ്രമായി എതിർക്കുന്നത് എന്നു കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുറിപ്പ് ഉപസംഹരിക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവാണു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത അധികാരകേന്ദ്രം പറ്റില്ല. ഒരു സംഘടനയും നേതാക്കളും പറ്റില്ല. ഹിന്ദുക്കൾ സ്വതന്ത്രരാണു. ഞാൻ നിന്റെ നേതാവാണു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തനും എന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കരുത്. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും എന്നെ പോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇച്ഛിക്കുന്നവരും ആണു. അത് കൊണ്ട് ആർ.എസ്.എസ്. എന്റെയോ സഹ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ സംഘടനയല്ല. ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെ നേതാക്കൾ എന്റെയോ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ നേതാക്കളും അല്ല. ഹിന്ദു എന്നും ഉണരേണ്ടത് അവനവന്റെ ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണു; ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെ സംഘടനാടിമത്വത്തിലേക്കല്ല.